Companya biedt oplossingsgerichte mediation en bemiddeling aan. Ook voor een registermediator die werkt volgens richtlijnen MfN.

Kernwoorden zijn: mensgericht - verbinding - verbetering.

 

Companya beweegt zich op het snijvlak van communicatieadvies en -management: een combinatie van inhoud en regie. Voor omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement.

Kernwoorden zijn: creatie - samenwerking - vernieuwing.

 

Met procesbegeleiding zorgt Companya voor stevige intervisie en teamcoaching. Ook voor trainingen persoonlijke effectiviteit of coaching.  

Kernwoorden zijn: verbinding - samenwerking - vernieuwing.

 

  

 
 
 

Companya - bureau voor communicatie en organisatie


Companya bestaat ruim 10 jaar en heeft  zich voor diverse opdrachtgevers voor communicatie en intervisie ingezet. Oprichter en eigenaar is Anja Klaver, senior adviseur/manager communicatie en intervisiebegeleider/teamcoach. 

Opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen, non-profitorganisaties, samenwerkingsverbanden en projectteams die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling, bouwprojecten, infrastructuur en mobiliteit. Ook bij veranderingsprocessen en voor samenwerkingsvraagstukken staat Companya klaar. Huidige opdrachtgever voor communicatie bij gebiedsontwikkeling is de TU Delft voor de Ontwikkelingsvisie TU Noord, een gezamenlijk project van de gemeente Delft en de TU.

Naast professioneel communicatiemanagement en -advies kun je voor intervisie, mediation en coaching bij Companya terecht. Sinds 2014 verzorgen we intervisiebijeenkomsten voor teamleiders van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland (voorheen Maasdelta). Vanaf 1 januari 2016 is Maasdelta gefuseerd met andere regionale diensten van VluchtelingenWerk in Zeeland en Zuid-Holland. Als nieuwe naam van de organisatie is gekozen voor VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.  

Werkbegeleider Nellie van der Sluijs:  'Ik vind dat Intervisie een noodzakelijke ondersteuning is in ons werkveld en zeker nu we in een stroomversnelling zitten qua taakstelling en fusieperikelen. Het heeft voor mij zeker een meerwaarde. Anja, hartelijk dank voor de manier waarop je de bijeenkomsten leidt.'

Teamleider Erna van der Vlis: "Ik wil Anja nog even bedanken voor de intervisiesessies van het afgelopen jaar. Voor mij heel belangrijk!"